De Leergang Regie van Ketensamenwerking van dit jaar is succesvol afgerond. De deelnemers hebben in vier bijeenkomsten theoretische achtergronden en praktische handvatten aangereikt gekregen om daarmee het gebiedsgericht werken in de gemeente Amsterdam verder vorm te kunnen geven. In de slotbijeenkomst werd gezamenlijk teruggeblikt op de ontwikkeling van het ketenreferentiemodel en het toepassen van de RASCI-methodiek op de samenwerkingsactiviteiten binnen de verschillende deelgebieden van Amsterdam. Inschrijven voor de cursus van volgend jaar is mogelijk via http://www.pblq.nl/opleidingen/2016/beleids-en-bestuurskunde/beleid-in-netwerken/leergang-regie-van-ketensamenwerking.Meer weten? Neem contact met me op.

Don de Haan (Projectleider)

06-53614213
d.dehaan@optimalesamenwerking.nl
Portfolio Don de Haan