Inzicht in de effectiviteit van samenwerking voor de cliënt.


Aan de hand van onze cliëntmap methode maken wij inzichtelijk hoe samenwerken voor de cliënt effectiever georganiseerd kan worden. De basis van elke Client Map vormt een casusanalyse bestaande uit een situatieschets, betrokken ketenpartners en een chronologische weergave van contactmomenten tussen ketenpartners met het cliëntsysteem en ketenpartners onderling. Vervolgens worden deze schriftelijke casusanalyses gevisualiseerd. Bij de vervaardiging van Client Maps komen inrichtingsvraagstukken voor de samenwerking aan de orde.

Producten & diensten


Basic


 • Interne cliëntmaps
  Analyse van exemplarische casuïstiek binnen uw organisatie inclusief een patroonanalyse
 • Cliëntmaps samenwerking
  Een verrijkte analyse op basis van casusinformatie vanuit naar voren gekomen ketenpartners
 • Implementatie van samenwerkingsadvies
  Inrichting van uw samenwerking op basis van de patroonanalyse

Deluxe


 • Interne cliëntmaps
  Analyse van exemplarische casuïstiek binnen uw organisatie inclusief een patroonanalyse
 • Cliëntmaps samenwerking
  Een verrijkte analyse op basis van casusinformatie vanuit naar voren gekomen ketenpartners
 • Implementatie van samenwerkingsadvies
  Inrichting van uw samenwerking op basis van de patroonanalyse

Premium


 • Interne cliëntmaps
  Analyse van exemplarische casuïstiek binnen uw organisatie inclusief een patroonanalyse
 • Cliëntmaps samenwerking
  Een verrijkte analyse op basis van casusinformatie vanuit naar voren gekomen ketenpartners
 • Implementatie van samenwerkingsadvies
  Inrichting van uw samenwerking op basis van de patroonanalyse