Wij helpen je bij het maken van afspraken met (keten)partners die de client daadwerkelijk ten goede komen.


Regionale samenwerking omtrent complexe maatschappelijke thema’s vraagt een gezamenlijke visie en bewuste inrichting van de samenwerking. Voor de realisatie hiervan neemt Optimale Samenwerking de rol van regisseur op zich en betrekt relevante partners op methodische en navolgbare wijze voor alle betrokkenen.

Producten & diensten


Basic


 • Patroonanalyse
  Inzicht in de integraliteit van jouw samenwerkingsverband op basis van behandelde casuïstiek
 • Gezamenlijke visie
  Voor een gedragen gezamenlijke visie van ketenpartners op de behandeling van casuïstiek
 • Convenant
  Voor een geborgd samenwerkingverband

Deluxe


 • Patroonanalyse
  Inzicht in de integraliteit van jouw samenwerkingsverband op basis van behandelde casuïstiek
 • Gezamenlijke visie
  Voor een gedragen gezamenlijke visie van ketenpartners op de behandeling van casuïstiek
 • Convenant
  Voor een geborgd samenwerkingverband

Premium


 • Patroonanalyse
  Inzicht in de integraliteit van jouw samenwerkingsverband op basis van behandelde casuïstiek
 • Gezamenlijke visie
  Voor een gedragen gezamenlijke visie van ketenpartners op de behandeling van casuïstiek
 • Convenant
  Voor een geborgd samenwerkingverband