Vraaggestuurd werken is werken vanuit de vraag van de cliënt. Om per cliënt de vraag te beantwoorden, moeten professionals maatwerk leveren. Dit is soms erg lastig, omdat de vraag onduidelijk is, of omdat er samenwerking met verschillende afdelingen of organisaties nodig is. INKIS helpt professionals met het effectief beantwoorden van de vraag van de cliënt. Het is een digitale ondersteuning waarmee een verhoogde kwaliteit van dienstverlening voor de cliënt gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt de registratiedruk bij professionals verlaagd. Met INKIS is het primaire proces leidend, niet de administratieve verplichtingen. Samen met u richten we onze software in, om cliënten te betrekken en professionals te ontzorgen.

Zorg

GZ, GGZ, VVT & ziekenhuizen

Sport

Bonden & verenigingen

Overheid

Zorg, veiligheid & bestuur

Maatschappelijke Vraagstukken

Huiselijk geweld, kindermishandeling & personen met verward gedrag

Digitaal samenwerkingsplatform


Samenwerken in de Cloud

Veilige uitvoering van gezamenlijke werkprocessen, waar en wanneer dat voor het resultaat nodig is. Jij en jouw teamleden hebben op licentiebasis gemakkelijk geautoriseerde toegang tot informatie die centraal is opgeslagen in de cloud.

Onze klanten

Onze laatste nieuws & blogs


Wat automatiseren voor mij betekent
Don de Haan (zondag 18 augustus 2019)
Casus Ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling
Dion de Steenwinkel (woensdag 14 augustus 2019)
Multidisciplinaire aanpak Groningen
Dimitri Cremers (woensdag 31 juli 2019)